TIARA, FORLAGET [ IS THIS ART !? ]
    WEB - DIALOGER        REPLY
 
FØLSOM ELEKTRONIK
 
----- Original Message -----
From: Torben Sangild
To: Jan Hatt-Olsen
Sent: Friday, July 26, 2002 5:12 PM
Subject: Re: Følsom elektronik

Ja, jeg tror heller ikke vi er så uenige. Jeg vil dog nok gerne skelne mellem grader af samtidighed, eller rette: tidssvarenhed. I mit essay siger jeg (lidt firkantet, det indrømmer jeg) at en samtidig kunst må tage på sig at afspejle følelsesudtrykkets historiske vilkår. Det er ikke en definition af samtidighed, men snarere et ønske om at kunstnerne mærker efter hvad der rører sig.
 
193 hilsener
Torben
----- Original Message -----
From: Jan Hatt-Olsen
To: Torben Sangild
Sent: Friday, July 26, 2002 1:03 PM
Subject: Re: Følsom elektronik

Hej Torben
 
Jeg er nok ikke så uenig med dig på det punkt, som det umiddelbart virkede og jeg troede. Jeg mener at kunstneriske udtryk i høj grad kan være uinteressante/uden betydning i en tid. At tro der skabes noget interessant ved at tage et udtryk fra fortiden tilføre nogle trendy effekter fra vores samtid på en rent påklistret måde, er ikke bare uinteressant men på mange måder direkte irriterende. Jeg har set det i nogle "postmoderne" udgaver af klassikere i teatret. Det virker ikke og bør undgås. Jeg vil nu stadigvæk mene at det er samtidigt, gennem at det bliver opført idag, det er et samtidigt kiks, meget dårlig kunst laves på den måde. Det kan også være i form af historisk avantgarde tilsat nutididige trendeffekter. Jeg er en stor tilhænger af avantgardekunst, men det skal være ægte avntgarde. Det skal være en ægte fortrop i vores samtid, hvilket er helt anderledes interessant og risikobetonet.
Det jeg mener er, at ingen materialer i princippet kan udelukkes i forhold til kunst , det må vurderes/opleves i forhold til kunstværket og den vurdering/oplevelse kan tage tid. Dermed mener jeg ikke at man skal vente med at gå i dialog med et kunstværk, det kan man gøre/gør man i samme øjeblik man møder værket er en del af det. Dialogen kan nogle gange [ yderst berettiget ]være kort, lukket, men i andre situationer bør den være lang og åben.
Så jeg er enig med dig i at alle kunstneriske frembringelser ikke er samtidige nok, hvis du sætter lighedstegn mellem kunstneriske og kunstnerisk interessante værker [ hvilket igen er at indføre en objektivitet, som i realiteten sætter institutionsteorien ud af kraft, hvor en samtidig iscenesættelse af kunst, gør det til samtidig kunst . D.v.s den samtidige udførsel er nok til at sikre det samtidige udryk. ]
Hvis man indføre et objektivitesbegreb knyttet til kunstværket er det klart ikke nok, med en samtidig iscennesættelse inden for kunstinstitutionens ramme. Det er ikke engang nok til at sikre det som kunst. Kunst bliver en egenskab knyttet til værker, som objektive fænomener. 
 
Hvilket jeg går ind for det skal være. Kunstinstitutiones funktion skal være gennem, gennem dygtighed og viden at afgøre, hvad der har kvaliteten, men samtidig være åben overfor at der kan begås fejl, ligesom inden for alle andre områder af menneskers aktivitet i verden.
På samme måde som inden for næsten alle andre professionelle områder.
 
Jeg synes at dit arbejde er udtryk for en langt mere rigtig måde at arbejde med kunstkritik på end institutionsteorien, institutionsteorien finder jeg egentlig udfra en videnskabelig eller bare professionel standard underlødig.
 
 Venlig hilsen
Jan
 
----- Original Message -----
From: Torben Sangild
To: Jan Hatt-Olsen
Sent: Thursday, July 25, 2002 11:10 PM
Subject: Re: Følsom elektronik

 
Mit eneste kritikpunkt er din brug af 'det samtidige', hvem bestemmer hvad der tager udgangspunkt i samtiden. Vil ikke hvilke som helst udtryk, som sætte ind i en samtidig ( i forhold til vores tid ) kontekst, situation være en del af vores tid.
Jeg tror det, fortiden er som fortid tabt/forbi, som materiale kan den studeres og bruges i vores samtid som alle andre materialer, i skabelsen af det Komposit, jeg mener al kunst er.
 
Jeg tror ikke vi er helt enige her. Jeg mener ikke at alle kunstneriske frembringelser er samtidige (nok). Man kan godt tage ældre former op til fornyet bearbejdning, men hvis ikke denne gestus (re-aktualiseringen) udføres er der efter min mening tale om utidssvarende kunst.
 
Eksemplerne er utallige. Lad mig tage et eksempel fra jazz-festivalen. Jeg var inde at høre en koncert der var slået op som var den et frisk bud på en fornyelse af big band-musikken med indførelse af elektroniske instrumenter. [NB: blot for en ordens skyld jeg sætter ikke lighedstegn mellem æstetisk og teknologisk samtidighed - det er et tilfælde at det elektroniske også her spiller en rolle]. Nå, der var to samplere til koncerten, og dem hørte man kun sjældent noget til, idet de blev overdøvet af big bandet, der spillede (nyskreven) musik der lige så godt kunne være skrevet i 40erne eller 50erne af Count Basie og andre. Det var eklatant utidssvarende! Jeg mener ikke at traditionel big band-musik afspejler noget som helst i vores samtid, men alluderer uundgåeligt til en nær fortid. Det er konservering og nostalgi. Med mindre altså man fornyer udtrykket, gør et eller andet ved det. Og det er ikke nok at have et par samplere stående som kun kan høres når de andre ikke spiller og som så forøvrigt spillede samplinger af: Big Band-musik!
 
På samme måde ville det ikke være interessant at skrive en traditionel vals i Johann Strauss-stil, for denne form er uddateret, hvad allerede Ravel så og derfor måtte vrænge ambivalent i sin "Valse Nobles et Sentimantales".
 
Jeg synes heller ikke det er interessant at se nye impressionistiske naturmalerier - de bruger en teknik som er historisk opbrugt, en form der er udtømt og blevet kliché og som skal tilføres noget for at kunne genopstå i en ny forklædning.
 
Den mest interessante kunst rammer en nerve i den historiske situation. Kan den rumme noget der holder længere er det fint. Men det er karakteristisk at de mest tidsbundne døgnfluer netop er dem som ikke er sensible over for historiens krav til materialet.
 
kh
Torben
 
 
 
Venlig hilsen
Jan   
----- Original Message -----
From: Torben Sangild
Sent: Friday, July 12, 2002 12:30 PM
Subject: Følsom elektronik
 
Her er min seneste artikel til en antologi der kommer til efteråret på både dansk og engelsk udgivet af Museet for Samtidskunst.
 
Det er nogle meget frie filosofiske refleksioner over elektronisk musik som noget følsomt, skrøbeligt, kropsligt og irrationelt (i polemik mod de almindelige fordomme) og endvidere to historiske refleksioner over minimalisme og ambient. Jeg skrev den på tre dage, og tillod mig at hengive mig til essay-formen som en afprøvning af tanker uden hensyntagen til hverken akademisk grundighed eller populær letforståelighed. Det er tænkt som en slags diskussionsoplæg, så jeg vil meget gerne have kommentarer.
 
KH
Torben