TIARA, FORLAGET [ IS THIS ART !? ]
    WEB - DIALOGER        REPLY
 
FØLSOM ELEKTRONIK
 
----- Original Message -----
From: Jan Hatt-Olsen
To: Torben Sangild
Sent: Sunday, July 21, 2002 3:01 PM
Subject: Re: Følsom elektronik

Kære Torben
 
Jeg synes din artikel er præcis i forhold til en meget central ændring af elektronisk musik, som fænomen i dag. Det der blandt andet slog mig som meget fascinerende ved arrangementet omkring præsentationen af din bog ' The Aestetics of Noise ' i the Lab, var at værket forstået som det totale fænomen jeg var en del af ved at være der, var langt mere fyldt med følelser og sanselighed end jeg havde oplevet ved en guitarkoncert i Mojo. Ved sidstnævnte koncert havde sanseligheden koncentreret sig til noget temmeligt snævert seksuelt, ved dit ' The Aesthetics of Noise' arrangementet  i the Lab, var selvom du ikke kan lide betegnelsen sanseligheden og følelsesladetheden romantisk og æterisk, jeg undrer mig stadigvæk over effekten. Den kunne bl.a ses på mange af pigerne [ og drengene ] , måske er det fordi der opstår en sanselighed og følesesladethed som er mere åben og transcendent, fordi det maskinagtige, det ukropslige/ det uorganiske skyder sig ind som en distance i det kropsligt/organiske i det totale fænomen.
Den ændring af forholdet til det elektroniske, det maskinagtige i musikken,[ måske har den gamle opfattelse du redegør for kun eksisteret på et begrebsmæssigt plan, som en ubevidst/bevidst stategi for at lukke af for/begrænse den elektroniske musik. Det 'uorganiske' 'det maskinagtige i kunsten' ]
Så meget desto mere er der behov for på et begrebsmæssigt plan at gøre op med ideen om elektronisk musik og i det hele taget brugen af maskiner i kunsten som udtryk for føleseskulde, antisanselig.
Det kan bruges til det , men det kan organisk producerede ting lige så godt.
Følelseskulde er en følelse, antisanselighed er en sanselig tilstand.
Det elektoniske, det maskinagtige gør spektret at udtryk rigere også på det følelsesmæssige og sanselige plan.
Mit eneste kritikpunkt er din brug af 'det samtidige', hvem bestemmer hvad der tager udgangspunkt i samtiden. Vil ikke hvilke som helst udtryk, som sætte ind i en samtidig ( i forhold til vores tid ) kontekst, situation være en del af vores tid.
Jeg tror det, fortiden er som fortid tabt/forbi, som materiale kan den studeres og bruges i vores samtid som alle andre materialer, i skabelsen af det Komposit, jeg mener al kunst er.
 
Venlig hilsen
Jan   
----- Original Message -----
From: Torben Sangild
To: Jan Hatt-Olsen 
Sent: Friday, July 12, 2002 12:30 PM
Subject: Følsom elektronik
 
Her er min seneste artikel til en antologi der kommer til efteråret på både dansk og engelsk udgivet af Museet for Samtidskunst.
 
Det er nogle meget frie filosofiske refleksioner over elektronisk musik som noget følsomt, skrøbeligt, kropsligt og irrationelt (i polemik mod de almindelige fordomme) og endvidere to historiske refleksioner over minimalisme og ambient. Jeg skrev den på tre dage, og tillod mig at hengive mig til essay-formen som en afprøvning af tanker uden hensyntagen til hverken akademisk grundighed eller populær letforståelighed. Det er tænkt som en slags diskussionsoplæg, så jeg vil meget gerne have kommentarer.
 
KH
Torben
 
 
http://staff.hum.ku.dk/sangild